Privatlivspolitik

Her kan du læse om vores

Privatlivspolitik

1. Formålet

1.1.. Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan embreys projects behandler personoplysninger. Med denne politik ønsker vi at gøre dig bevidst om, hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og ­så vidt muligt hvor længe de opbevares. Privatlivspolitikken omhandler behandling af personoplysninger hos embreys projects når du indgår aftaler, interagerer eller på anden måde ­udveksler personoplysninger med os.

2. Beskrivelse

2.1. embreys projects behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler bl.a. dine oplysninger, hvis du er kunde hos os, samarbejdspartner, leverandør, besøger vores hjemmeside eller vores sociale medier, hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev samt søger job hos os. Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet. Oplysningerne kan dog også behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Nedenfor kan du læse mere om de typer af behandlinger, vi foretager.

 

2.1.1. Cookies og hjemmeside

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. De oplysningerne som vi indsamler ved hjælp af cookies, omfatter din IP-adresse, browsertype, dit operativsystem, din interaktion med reklamer og de sider du besøger.

På vores hjemmeside har vi desuden integrerede plugins fra sociale medier, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du har givet dit samtykke hertil. Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med hvert medie. Vi anvender integrerede plugins fra Facebook & Instagram.

Du har via vores hjemmeside mulighed for at kontakte os via vores kontaktformular. Vi behandler i den forbindelse ligeledes dine personoplysninger. De oplysninger som vi behandler, er navn, e-mail samt oplysninger om hvad din henvendelse drejer sig om (ordre, produkt & lager, presse og medier). Der er også mulighed for at skrive i et fritekstfelt, men vi fraråder at skrive personoplysninger i dette felt, medmindre det er relevant for henvendelsen.

De oplysninger vi behandler via vores kontaktformular slettes løbende og senest 5 år efter seneste kontakt.

 

2.1.2. Sociale medier

Vi anvender visse sociale medier, bl.a. Facebook & Instagram til at komme i kontakt med vores kunder og potentielle kunder, samt fremme vores markedsføringstiltag. Hvis du har været inde og ”like” vores fanside på det sociale medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi undgåeligt dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn og e-mail samt evt. oplysninger om dit køb, hvis det fremgår af konteksten.

Hvis du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser, jf. GDPR artikel 6(1)(f). Oplysningerne vil stamme fra dig og det sociale medie, som du kontakter os igennem.

Vi har et såkaldt fælles dataansvar med de sociale medier vi anvender, idet vi begge behandler dine personoplysninger til egne formål.

Oplysningerne behandlet ifm. sociale medier, som omhandler direkte kommunikation via de sociale medier slettes med det samme. Opslag på f.eks. Facebook-sider eller i offentlige grupper slettes ikke, idet et opslag eller en kommentar på Facebook-sider eller i offentlige grupper betragtes som værende offentlige områder.

 

2.1.3. Markedsføring

Vi behandler kun dine personoplysninger til brug for markedsføring, hvis du har givet dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6 6(1)(a) til f.eks. at modtage nyhedsbreve fra embreys projects. Omfanget af vores behandling fremgår af det konkrete samtykke.

Vi udsender markedsføring til dig både pr. e-mail og via sociale medier  (Instagram, Facebook).

Hvis du har samtykket til at modtage markedsføring fra os, behandler vi som udgangspunkt kun oplysninger om din e-mail.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at benytte linket hertil i de nyhedsbreve, du modtager eller ved at sende en mail til support@embreysprojects.com.

Vi opbevarer dokumentationen for dit samtykke, så længe du modtager markedsføring eller deltager i vores markedsføring og i 2 år efter, at du har tilbagekaldt dit samtykke, da vores eventuelle straffeansvar forældes efter dette tidsrum.

 

2.1.4. Kundeforhold

Privatkunder

embreys projects behandler personoplysninger om private kunder, når du er kunde hos os via vores E-shop. Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med salg af vores produkter for at kunne indgå og opfylde en aftale (GDPR art. 6(1)(b)). Disse oplysninger omfatter kontaktoplysninger som navn, e-mail, adresse og telefonnummer samt købshistorik og betalingsoplysninger.

Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år efter endt kundeforhold.

I nogle tilfælde kan vi supplere vores oplysninger om dig med de oplysninger, du løbende giver os, f.eks. oplysninger om tidligere køb og demografiske oplysninger som f.eks. dit køn, fødselsdato og adresse, således at vi kan gøre vores markedsføring så relevant som muligt for dig. Dette sker på baggrund af vores legitime interesse jf. GDPR art. 6(1)(f), da vi vurderer, at vores interesse i at tilbyde dig den bedste service vejer tungere, end din interesse i at sådanne almindelige oplysninger – du giver os – ikke behandles. Du har selvfølgelig altid mulighed for at få indsigt i sådanne oplysninger og få dem slettet. Læs mere om dine rettigheder i afsnit 4 nedenfor.

2.1.5. Leverandører og samarbejdspartnere

Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner. Det omfatter oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mail og om nødvendigt betalingsoplysninger.

 

Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt at hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner (GDPR art. 6(1)(b)), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontaktoplysninger (GDPR art. 6(1)(f)).

 

Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger som er nødvendige til at opfylde vores forpligtelser efter bogføringsloven opbevares i 5 år plus løbende regnskabsår.

3. Modtagere

3.1. Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke eller vi har en berettiget interesse i videregivelsen.

3.2. Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks i henhold til den indgåede databehandleraftale.

 

3.3. Nogle af vores databehandlere, og de sociale medier vi har fælles dataansvar med, er beliggende uden for EU, hvorved der sker en overførsel til et tredjeland. I så fald har vi sørget for et lovligt overførselsgrundlag, bl.a. ved anvendelse af EU-Kommissionens standardbestemmelser, der regulerer overførslen af personoplysninger uden for EU/EØS

4. Dine rettigheder

4.1. Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

 

4.2. Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

 

4.3. Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

 

4.4. Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

5. Ændringer

5.1. Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website. 

5.2. Denne privatlivspolitik er senest ændret den 01.12.2022.